Птичка на самолет

Пъплим със самолет над Европа… отдолу се стеле едромащабна релефна карта. А точно срещу мен, на десетина метра, на ръба на крилото кацна една птичка. Беше обикновена малка птичка, кафява, но с прекрасни ръждиво-оранжеви гърди. Погледна ме разсеяно и започна да пощи перата си. Под нея двигателите на самолета ревяха, а тя се накокошинваше и разтърсваше припряно малкото си тяло. Пет пари не даваше, че въздушната струя трябваше вече сто пъти да е отнесла главата й – просто си стоеше кацнала там. Сигурно си почиваше, уморена от седемкилометровия си полет право нагоре.

Постоя, постоя и литна. Изчезна в млечнобял облак и никога вече не я видях.

Leave a Comment

The personal website of director Ivaylo Minov

I am a Bulgarian-born filmmaker working between Sofia and London. Over the last six years, I have been directing TV commercials for agencies like DDB, Leo Burnett, Lowe Swing, Publicis, Huts JWT, Demner Merlicek & Bergmann. I have worked for a wide range of clients – from mobile telecoms through charities to a viral campaign for a presidential candidate at the 2011 elections in Bulgaria.

I have a film making diploma from the London Film Academy, following a BA degree in Journalism by the American University in Bulgaria. I have worked in media and theatre, before discovering my passion for film making and turning it into a full-time devotion.

Find me at:
liaminov (at) gmail.com
0044 7757 428696 (UK)
00359 886 880564 (BG)

open