Клетка от кожа

Съществуванието се измерва в значенията, които намираме за него всеки ден. Най-дълбоката и скрита част от нас се бори във всеки един миг (дори когато не съзнаваме това) да открие ново, истинско значение, или да преоткрие старо, и така да потвърди себе си. Ако приятелят ти каже или направи нещо по начин, по който го е казал или направил вчера или миналата година, си спокоен, защото си казваш: “Е, това си е той!” Да бъдеш затворен в себе си и със себе си е едновременно най-голямото щастие и най-голямото нещастие – ние (почти) винаги сме себе си, но и често другите не могат да ни разберат.

На Създателя му писна от нас и викна: “Назад, назад! Айде махайте ми се от главата!”

Leave a Comment

The personal website of director Ivaylo Minov

I am a Bulgarian-born filmmaker working between Sofia and London. Over the last six years, I have been directing TV commercials for agencies like DDB, Leo Burnett, Lowe Swing, Publicis, Huts JWT, Demner Merlicek & Bergmann. I have worked for a wide range of clients – from mobile telecoms through charities to a viral campaign for a presidential candidate at the 2011 elections in Bulgaria.

I have a film making diploma from the London Film Academy, following a BA degree in Journalism by the American University in Bulgaria. I have worked in media and theatre, before discovering my passion for film making and turning it into a full-time devotion.

Find me at:
liaminov (at) gmail.com
0044 7757 428696 (UK)
00359 886 880564 (BG)

open